Partnerství provázané finančním podílem ve společnosti je vždy více než jen zajištění finančních zdrojů. Vytváří fixní a dlouhodobé vztahy, které přinášení všem stranám rozvoj. Rychlost, výkonnost, pochopení a ztotožnění se s cíly našich partnerů je základním pravidlem pro akvizice s našimi klienty.

Kam směřují naše investice

Naše investice směřují průřezově do většiny odvětví českého hospodářství, ať se již jedná o střední či malé firmy. Naše nejčastější akvizice pak směřují do průmyslu, stavebnictví, služeb ale i dalších oborů.
Výběr společností vhodných pro tyto účely provádí naše oddělení risk managementu.

Další služby našim partnerům

Našim vybraným partnerům dodáváme řadu dalších služeb, které přímo či nepřímo ovlivňují a zlepšují jejich finanční hospodaření, ať je to poradenství v oblasti řízení C-F, optimalizace struktury jejich kapitálu ale i další služby v závislosti na míře jejich kapitálového propojení s naší společností.

Společný cíl

Našimi partnery jsou jak růstově potenciální firmy, tak investoři, hledající kvalitní příležitosti na zhodnocení kapitálu. Spojení a propojení nás všechny následně zavazuje dosahovat rychlým tempem společných cílů, kterými není nic méně, než trvalý, dlouhodobý a udržitelný růst.

design bystudio perfection