PBO Quick

Investorům

Investorům nabízíme možnost zhodnocení volných investičních prostředků s možností přímé kontroly v střednědobém i krátkém časovém horizontu. Výběr našich klientů a jejich přísné prověřování dává investorům velké jistoty a záruky. Pochopitelné a samozřejmé je přímé personální propojení investorů s klienty.

Klientům

Klientům nabízíme velkou škálu služeb. Především se jedná o kapitálové zajištění ať již formou kapitálového vstupu, případně zajištění úvěrů, poradenství v oblasti řízení finančních toků, optimalizace finančních toků a další benefity závisející na míře a velikosti požadovaného kapitálu a velikosti kapitálového vstupu.
Dále nabízíme dodatkové služby spojené s řízením společnosti a to především v oblasti ICT služeb (manažerské systémy, vývoj specializovaných SW na míru, služby spojené s infrastrukturou ICT, rozvoj a strategie rozvoje ICT), řízení portfolia produktů, řízení lidských zdrojů a jejich optimalizace, řízení a restrukturalizace nákladů a to za zcela mimořádných podmínek.

design bystudio perfection