PBO Quick

PBO Quick je investiční společností, která se specializuje na poskytování investic formou kapitálových vstupů našim klientům.

Našimi klienty jsou vybrané společnosti, u kterých je potenciál rychlého růstu a které hledají volné investiční zdroje. Zároveň sdružujeme investory, kteří hledají nové příležitosti na zhodnocení volných finančních prostředků.

Svým klientům dodáváme nejen finanční zdroje akcelerující jejich růst, ale také veškerý servis včetně poradenství ve všech oblastech provozního řízení financí, kapitálové struktury a její optimalizace a taktéž v oblasti řízení cash flow.

Naši klienti se stávají součástí skupiny PBO Quick a jejich rozvoj a úspěch je přímo spojen s celou skupinou.

design bystudio perfection